Άρθρα του Andrew Sanders

Ο Andrew είναι ένας συγγραφέας επί θεμάτων τεχνολογίας, ασφάλειας πληροφοριών, τηλεπικοινωνιών και άλλων.

Τι είναι το Social Engineering και γιατί είναι απειλή το 2019;
Τι είναι το Social Engineering και γιατί είναι απειλή το 2019;

Εάν είσαι διαχειριστής συστημάτων, μπορείς να σκεφτείς την ασφάλεια ως καθήκον εγκατάστασης εργαλείων ασφαλείας, ρύθμισης αυτών για να προστατεύσεις το σύστημα από τις τελευταίες απειλές, patching διακομιστών και τερματικών και εκ νέου ρύθμιση συστημάτων αν μολυνθούν με κάποιον ιό. Δεν είναι απλή δουλειά, αλλά οι παράμετροί της είναι τουλάχιστον απλές.

Εάν κάνεις όλα αυτά, ωστόσο, κάνεις ακόμα μόνο τη μισή δουλειά. Ορισμένες από τις πιο αποτελεσματικές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο που θα συναντήσεις ποτέ δεν στοχεύουν στο υλικό ή το λογισμικό – στοχεύουν στους ανθρώπους. Οι επιθέσεις κοινωνικής μηχανικής συχνά περιλαμβάνουν μόνο έναν τηλεφωνικό αριθμό ή έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Andrew Sanders από Andrew Sanders 10 Απριλίου 2019